Ghiduri pentru înțelegerea mai în profunzime a Marii Resetări

Regionalizarea, o etapă a agendei globaliste

O conferință cam plictisitoare, pe potriva noii birocrații internaționale. Dacă aveți răbdare să urmăriți enumerarea de organizații regionale, instalate fără consultare populară, pentru a reglementa activitatea economică, puteți vedea o abordare introductivă în problema globalizării, dintr-o perspectivă „reacționară.

Potrivit lui Michael Shaw, există în desfășurare o conspirație a unei elite politico-financiare, care urmărește instituirea unui sistem de guvernare globală, care să asigure relații de control și dominare, între elita conducătoare și „șeptelul” populației. Vectorii acestui plan sunt instituțiile internaționale, ca Națiunile Unite, Banca Mondială, FMI, Organizația Mondială a Comerțului, prin care sunt impuse tratate internaționale și legi naționale, de natură să implementeze proiectul de „dezvoltare durabilă” și o „nouă ordine mondială”.

În filosofia de tip liberal-socialist a globalismului etatist, jurisdicția nu e bazată pe drepturi individuale, naturale și inalienabile, ci pe drepturi ale statului, care acordă permisiuni și privilegii, sau impune restricții. Comandamentele Agendei 21 a Națiunilor Unite sunt: distrugerea proprietății private, educarea noilor generații în spiritul globalismului și controlul acțiunilor umane prin monitorizare și restricții.

Sistemul monetar al banilor fiduciari (garantați nu de valori materiale, precum aurul, ci pe promisiunea de plată a unei autorități centrale, de obicei bancă națională) e o condiție indispensabilă a schimbării proprietății, prin trecerea de la relații de schimb, de tip capitalist, între producători, la relații de înrobire, în care speculanți favorizați de stat și autoritățile statului au poziții dominante asupra celor care produc valori materiale.

Diverse organizații locale înlocuiesc treptat instituțiile alese de votanți, pentru a planifica în stil sovietic fiecare domeniu de dezvoltare și orice activitate. Sperietoarea încălzirii globale e folosită pentru a implementa politicile de control centralizat al dezvoltării.

Victor Grigore

evadare.ro
#Facebook | #război | #pandemie | #economie | #globalism | #Spengler | #presa | #demografie | #comunism | #marea resetare | #nationalism | #cărți | #transumanism | #filme documentare | #politică | #geopolitică | #spiritualitate | #muzica | contact