evadare.ro

1.10 Mitul, o definitie problematica

După ce şi-a consacrat o bună parte din activitatea profesională studiului mitologiilor, Victor Kernbach a numărat nu mai puţin de 500 de definiţii date mitului în decursul a peste 2500 de ani. Această cifră dezarmantă ne avertizează cu privire la dificultăţile ridicate de definirea unui concept care poate fi tratat din perspective dintre cele mai diverse: de la istoria religiei şi civilizaţiei, la lingvistică, psihologie socială, antropologie, istoriografie sau politologie, pentru a menţiona doar câteva dintre direcţiile posibile de cercetare. Principala dificultate este de a reuni cel puţin o parte din bagajul de cunoaştere al acestor domenii într-o definiţie care să fie funcţională deopotrivă pentru mitul arhaic, cat şi pentru mitul modern. Deşi este aproape inevitabilă căderea într-una din cele două extreme, prin producerea unei definiţii care fie nu acoperă trăsăturile fundamentale ale conceptului pentru a-l departaja de genurile proxime, fie este prea greoaie pentru a fi utilizabilă, va trebui să ne oprim asupra următoarei formule:

Mitul este o construcţie a imaginarului colectiv, care explică anumite fenomene sau evenimente prin apelul la fantastic, sacru sau supranatural, şi tinde să regândească lumea pentru a permite inserarea unor valori supreme, speranţe şi afecte prin intermediul imaginilor şi simbolurilor ritualizate.

În plus faţă de dificultăţile obiective evocate mai sus, Marcel Detienne ne avertizează cu privire la caracterul hazardat, aproape utopic al repunerii în discuţie şi al încercării de repoziţionare a unui concept intrat de prea mult timp în limbajul uzual cu un sens preponderent depreciativ, rezumat fără ezitări prin referiri la mitomanie, la fantasticul ridicol şi primitiv al unei literaturi arhaice.

(înapoi la Cuprins)

evadare.ro
September 18th, 2010
Mai multe despre: lucrare

Scriu mult mai des pe Facebook: Reacțiunea.